Skip to content
Capconin uusi palveluesittelyvideo

Capco­nin uusi palveluesittelyvideo

Tar­joam­me koko­nais­val­tais­ta pal­ve­lua tur­val­li­suus­tek­nii­kan saral­la. Vuo­sien var­rel­la olem­me toteut­ta­neet tur­val­li­suus­rat­kai­su­ja usei­siin eri­lai­siin ympä­ris­töi­hin teol­li­suu­den ja jul­ki­sen infran puo­lel­la. Kat­so alta…
Capcon ja QMG toteuttavat turvallisuusratkaisut myös suuriin teollisuushankkeisiin

Capcon ja QMG toteut­ta­vat tur­val­li­suus­rat­kai­sut myös suu­riin teollisuushankkeisiin

Capco­nin tur­va­tek­ni­nen osaa­mi­nen ulot­tuu myös suu­riin teol­li­suus­hank­kei­siin. Olem­me vuo­sien var­rel­la olleet niis­sä toteut­ta­mas­sa jär­jes­tel­mä­suun­nit­te­lua, doku­men­toin­tia, toteu­tuk­sia ja jär­jes­tel­mien yllä­pi­toa. Meillä…
Monipuolista turvatekniikkaa Kokkolan uudella paloasemalla

Moni­puo­lis­ta tur­va­tek­niik­kaa Kok­ko­lan uudel­la paloasemalla

Kok­ko­lan uusi paloa­se­ma otet­tiin käyt­töön jou­lu­kuus­sa 2021. Upo­uusi raken­nus on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan moder­nin pelas­tus­toi­men tar­pei­ta ja mah­dol­lis­ta­maan esi­mer­kik­si moni­puo­li­sen harjoittelun.…

Me tur­vaam­me toimintaympäristösi

Jätä tar­jous­pyyn­tö tai kysy lisää palveluistamme