OTA YHTEYT­TÄ

Jätä tar­jous­pyyn­tö


Doku­men­toin­ti- ja suun­nit­te­lu­pal­ve­lutEtä­hal­lin­ta ja tuki­pal­ve­lutHuol­to- ja yllä­pi­to­pal­ve­lut


Henkilö­turvallisuusKulun­valvonta ja työajan­seurantaPalo­ilmoitinRikos­ilmoitinVideo­valvontaSAL­TO-kulun­hal­lin­ta­­jär­jes­tel­mäÄänen­toisto

Toi­mi­pis­teet

Oulu

(las­ku­tuso­soi­te)

Elekt­ro­niik­ka­tie 3
90590 Oulu

Puh. +358 44 730 1050
toimisto@capcon.fi

 

Kok­ko­la

Kemi­ran­tie 15
67900 Kok­ko­la

(PL 74, 67101 Kok­ko­la)

Puh. +358 44 730 1053
toimisto@capcon.fi

 

Rova­nie­mi

Tam­me­lan­tie 15
97220 Rova­nie­mi

Puh. +358 44 730 1054
toimisto@capcon.fi

 

Kajaa­ni

Ket­tu­kal­lion­tie 11
87100 Kajaa­ni

Puh: +358 44 730 1055
toimisto@capcon.fi

Myyn­ti ja tar­jous­pyyn­nöt

Säh­kö­pos­ti: myynti@capcon.fi
Myyn­ti puh. +358 44 730 1051

pteri-tomperi

Pet­ri Tom­pe­ri

Toi­mi­tus­joh­ta­ja
esa-qvist

Esa Qvist

Tek­ni­nen joh­ta­ja

Vikail­moi­tuk­set ja huol­to­pyyn­nöt

Säh­kö­pos­ti: huolto@capcon.fi
Puh. +358 44 730 1052

henri-huittinen

Hen­ri Huit­ti­nen

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö