Skip to content

Huol­to­pyyn­tö

Jätä huol­to­pyyn­tö

Pal­ve­lu­pyyn­tö­lo­mak­keen avul­la voit pyy­tää meil­tä tar­jouk­sen tai asiak­kaa­nam­me tila­ta meil­tä huol­lon tur­va­jär­jes­tel­mään. Capi­tis Cont­rol Oy on avoi­miin, toi­mit­ta­ja­riip­pu­mat­to­miin tur­val­li­suus­jär­jes­tel­miin kes­kit­ty­nyt asian­tun­ti­ja ja tar­joam­me pal­ve­lui­ta mm. seu­raa­viin tuo­te­merk­kei­hin, Sch­nei­der Electric/Esmi, Hedengren, Eltek, Sal­to Sys­tems, Mira­sys, Bosch, Hanw­ha, Avigilon.

Vas­taam­me pal­ve­lu­pyyn­töö­si 2–7 arki­päi­vän sisäl­lä ja huol­to­so­pi­mus­asiak­kail­le sopi­muk­ses­sa mää­ri­tel­lys­sä vas­tea­jas­sa. Kii­rei­sis­sä asiois­sa tavoi­tat mei­dät myös huol­to­pal­ve­lun puhe­li­mes­ta +358 44 730 1052.


    Asiak­kaan yhteystiedot 


    Koh­teen yhteystiedot 


    Lait­teen tiedot 


    Huol­to­tar­peen tiedot