17.8.2015

Video­valvonta

Videovalvontajärjestelmä

Valvontakameroiden, kuvanhallintaohjelmistojen ja nykyaikaisten tietoliikenneratkaisujen avulla mahdollistetaan laadukas, sekä reaaliaikainen videovalvonta.

Se on hyvä ja tehokas ratkaisu valvoa alueita, kiinteistöä, omaisuutta sekä henkilöiden turvallisuutta, mutta videovalvontaa voidaan käyttää myös esimerkiksi teollisuuden prosessivalvonnassa.

Videovalvonnalla on ennaltaehkäisevä vaikutus riskien torjumisessa, mutta tallentava videovalvonta mahdollistaa myös asioiden todentamisen jälkeenpäin. Kameroiden tuottamaa kuvaa siirretään, tallennetaan ja hallitaan kulloiseenkin tarpeeseen soveltuvalla tavalla.

Videovalvontajärjestelmä toimii itsenäisenä järjestelmänä, mutta se voidaan yhdistää myös osaksi kulunvalvonnan- paloilmoittimen- ja murtovalvonnan järjestelmäintegraatiota, jolloin saadaan kustannustehokkaasti hyödynnettyä monta eri osa-aluetta. Osaava tiimimme suunnittelee, toteuttaa ja huoltaa niin pieniä, kuin isojakin videovalvontajärjestelmiä.