17.8.2015

Palo­ilmoitin

Paloilmoitinjärjestelmä

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on tärkein asia henkilöiden, kiinteistöjen sekä omaisuuden suojauksessa. Paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmien avulla havaitaan kehittyvä palo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tieto alkavasta palosta siirtyy nopeasti kiinteistön henkilöstölle, sekä ennalta määritellyille tahoille, jolloin henkilövahingot ja aineelliset vahingot voidaan minimoida.

Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset säätelevät paloilmoitinjärjestelmän toimintaa, toteutusta sekä paloilmaisinmallien valintaa, mutta siihen vaikuttaa myös mm. tilan käyttötarkoitus, olosuhteet, vakuutusyhtiön suositukset sekä omistajan toivomukset.

Capitis Control Oy on TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike ja meillä on 3 paloilmoitinvastuuhenkilöä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat oikeanlaisen paloilmoitinjärjestelmän asiakkaan tarpeeseen.

Paloilmoitinjärjestelmä toimii itsenäisenä järjestelmänä, tai se voidaan yhdistää osaksi kulunvalvonnan- videovalvonnan- ja murtovalvonnan järjestelmäintegraatiota, jolloin saadaan kustannustehokkaasti hyödynnettyä monta eri osa-aluetta.

 

Paloilmaisimet