17.8.2015

Kulun­hallinta ja työajan­seuranta

Kulunhallintajärjestelmä

Kulunhallintajärjestelmän avulla hallitaan reaaliaikaisesti kiinteistössä tapahtuvaa henkilöliikennettä ja parannetaan kiinteistön sekä henkilöstön turvallisuutta.
Liikkuminen ovista ja porteista tapahtuu kulkutunnisteiden avulla, ja niitä on helppo ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä esimerkiksi katoamistapauksessa. Henkilökohtaisten kulkutunnisteiden kulkuoikeuksia muokkaamalla taataan oikeiden henkilöiden liikkuminen tiloissa ja liikkumisesta saadaan tarvittaessa dokumentti.
Kulunhallintajärjestelmä tuo kustannus- ja ympäristösäästöjä, sillä yritys pääsee eroon hankalasti hallittavista mekaanisista avaimista ja etäkäytön mahdollisuus säästää aikaa ja luontoa.

Tarjoamme kahta järjestelmää:

SALTO mahdollistaa joustavan kulunhallinnan jokaisen yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin. Se on käyttäjäystävällinen järjestelmä, ja sen päivittäinen ylläpito, käyttö ja ohjelmointi on kehitetty helpoksi ja tehokkaaksi. SALTO järjestelmää on helppo laajentaa langattomasti, jolloin kaapelointikustannukset pienenevät. Kustannussäästöjä tuo myös etäkäyttömahdollisuus. Mobiiliratkaisut mahdollistavat älypuhelimen käyttämisen avaimena esimerkiksi lyhytaikaisissa kulkuoikeuksissa. www.saltosystems.fi

ESMIKKO -ohjelmisto on helppokäyttöinen hallintaohjelma, ja siihen voidaan yhdistää myös esimerkiksi rikosilmoitin- ja paloilmoitinjärjestelmät, jolloin katetaan yhdellä ohjelmistolla kaikki turvallisuutta parantavien osa-alueiden valvonta. www.schneider-electric.fi

Työajanseurantajärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmään yhdistetyllä tai erillisellä työajanseurantaratkaisulla tehostetaan henkilöstön työajankäyttöä ja voidaan kehittää toimintaa täsmällisten raporttien avulla.

Työaikaleimaukset tuovat etuja niin työnantajalle kuin työntekijällekin. Järjestelmä on apuna palkanlaskennassa ja lounasveloituksissa, mutta se myös helpottaa yrityksen asiakaspalvelua esimerkiksi puhelinvaihteessa.